Biosynergy A/S

 

egnsudvikling | konsulentbistand | kontraktdyrkning | undervisning og formidling
birkesaft | udviklingsprojekt (Nepal) | mobile forarbejdningsanlæg
Optimale dyrkningssystemer | Dyrkning ud fra planters indholdsstoffer | Anvendelse af planters indholdsstoffer
                                                  om os |det står vi for | at skabe biosynergi | martin jørgensen

in english  |  download siden  |  site map  |  kontakt  |  om biosynergy A/S  |   send email     mac bruger ?  |  Flash version til Safari browsere

biosynergy A/SDet står vi for

I Biosynergy arbejder vi med projekter, som vi personligt og ideologisk kan stå inde for og som gør en forskel i verden.

Vi tror på at økologi og bæredygtighed er den rigtige vej frem. Det gør vi, fordi vores erfaringer viser os, at naturen, hvis man forstår at læse den rigtigt og udnytte dens egne reguleringsmekanismer, altid selv vil anvise de bedste løsninger på de udfordringer, den også stiller os.

I Biosynergy går vi kun efter de løsninger, som kan skabe win-win situationer. De bedste løsninger er:

 • gennemtænkte i alle stadier af processen

 • ofte løsninger på mere end et problem

 • fleksible

 • bæredygtige

 • økonomisk fordelagtige for alle involverede parter