Biosynergy A/S

 

egnsudvikling | konsulentbistand | kontraktdyrkning | undervisning og formidling
birkesaft | udviklingsprojekt (Nepal) | mobile forarbejdningsanlæg
Optimale dyrkningssystemer | Dyrkning ud fra planters indholdsstoffer | Anvendelse af planters indholdsstoffer
                                                  om os |det står vi for | at skabe biosynergi | martin jørgensen

in english  |  download siden  |  site map  |  kontakt  |  om biosynergy A/S  |   send email     mac bruger ?  |  Flash version til Safari browsere

Egnsudvikling

Skarø

Når vi i Biosynergy arbejder med egnsudvikling er der egentlig ikke den store forskel på, om vi arbejder med lokalområder i industrilande eller i udviklingslande. Målene og metoderne er de samme, nemlig at skabe biosynergi og dermed et holdbart livsgrundlag for mennesker og natur i det specifikke område. Ved at tage udgangspunkt i de lokale forhold og tage hensyn til en lang række faktorer som geografi, klima, faciliteter, menneskene og deres kultur, kan vi udvikle projekter, som er optimale for området, og som derfor har større chance for at vise sig levedygtige.Udvikling i ulande

Udviklingsprojekter i ulande er gennem de seneste år blevet en større
og større del af Biosynergys arbejde. Med fundament i vores udvikling
af optimale dyrkningssystemer, samt vores viden om planters indholds-
stoffer og deres anvendelse, udvikler vi bæredygtige projekter, der kan
skabe et nyt livsgrundlag for fattige befolkninger i udkantsområder.

Biosynergys udviklingsprojekter i 3. verdenslande tager altid udgangs-
punkt i de lokale forhold og vil være centreret omkring en optimal og
bæredygtig udnyttelse af de ressourcer, både naturens og de menne-
skelige, som findes i området i forvejen. Kun på den måde vil det lykkes at dyrke afgrøder af en konkurrencedygtig kvalitet, der kan sikre befolkningen en vedvarende indtægtskilde.