Biosynergy A/S

 

egnsudvikling | konsulentbistand | kontraktdyrkning | undervisning og formidling
birkesaft | udviklingsprojekt (Nepal) | mobile forarbejdningsanlæg
Optimale dyrkningssystemer | Dyrkning ud fra planters indholdsstoffer | Anvendelse af planters indholdsstoffer
                                                  om os |det står vi for | at skabe biosynergi | martin jørgensen

in english  |  download siden  |  site map  |  kontakt  |  om biosynergy A/S  |  send email    mac bruger ?  |  Flash version til Safari browsere

Site map for biosynergy.dk

forsiden

services
egnsudvikling
konsulentbistand
      optimale økologiske dyrkningsmetoder
kontraktdyrkning
      optimale urter dyrket ud fra specifikke behov
      procesoptimeret levering
      miljøbeplantning
foredrag

projekter
birkesaft
      mobil forarbejdning af birkesaft
udviklingsprojekt (Nepal)
      udviklingsprojekt (Nepal)- fortsat
mobile forarbejdningsanlæg
      mobile ekstraktionsanlæg
      mobile køkkener

forskning og idéudvikling
optimale dyrkningssystemer
dyrkning ud fra planters indholdsstoffer
      case: dyrkningsforsøg med timian
anvendelse af planters indholdsstoffer

om biosynergy A/S
om os
det står vi for
at skabe biosynergi
martin jørgensen

artikler
blog
kontakt